Harmonogramy przetargów organizowanych przez ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych została powołana między innymi do sprawowania kontroli nad transakcjami sprzedaży i zakupu ziemi rolnej jak też usprawniania infrastruktury rolnej. Ponieważ posiada ku temu uprawnienia i odpowiednie instrumenty ogłasza na każdy miesiąc harmonogramy przetargów na zakup ziemi. Jest to działanie mające na celu zagospodarowanie nieruchomości rolnych w odpowiedni sposób oraz ich jak najkorzystniejszą sprzedaż, która staje się zyskiem dla Skarbu Państwa.

Z drugiej strony rolnicy zainteresowani kupnem ziemi, także korzystają z dogodnych dla siebie rozstrzygnięć, między innymi możliwości zakupu określonej nieruchomości na raty. Aby móc zapoznać się z miesięczną ofertą przetargów należy odwiedzić internetową stronę ANR i tam odnaleźć interesujący nas oddział terenowy ANR. Następnie można wyszukać województwo powiat, gminę lub tylko pewien obszar i w ramach tych danych zapoznać się z ofertą przetargową.

Dodatkowo szczegółowych informacji na temat konkretnych ofert także udzielają oddziały terenowe a można je uzyskać drogą telefoniczną udając się do jednostki organizacyjnej osobiście lub nawet mailowo. Ponadto wiedzy można zaczerpnąć w Jednostkach Gospodarczych Zasobu właściwych dla danego województwa. Ponadto przetargi dotyczyć mogą nie tylko sprzedaży, ale również dzierżawy nieruchomości.

Z kolei dla nieruchomości inwestycyjnych sporządzane są harmonogramy kwartalne. Znajdują się w nich daty planowanych przetargów, miejsce ich przeprowadzenia, położenie nieruchomości to jest, w jakim leży ona województwie, powiecie lub gminie oraz udostępniane są numery działek. Ponadto podawane jest możliwe przeznaczenie działek na przykład rolno- osadnicze, przemysłowo- usługowe, turystyka, usługi itp, jest to ważne z punktu widzenia działalności ANR, która ma dbać o należyty rozwój i zagospodarowanie terenów rolnych.

Zwykle w przetargu biorą udział nieruchomości rolne niezagospodarowane, stanowią one większość ofert, ale są również lokale i budynki mieszkaniowe. Kupujących interesować będą podstawowe atrybuty oferowanych nieruchomości, dlatego też są one uwzględnione w harmonogramie a chodzi tutaj o dostępne na działce media, drogi itd. Następnie uwzględniona jest powierzchnia nieruchomości jak też jej położenie geograficzne.