Ceny gruntów rolnych

Nieruchomość rolna stanowi grunt przeznaczony do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie to jest upraw jak też w zakresie hodowli zwierząt. Do takowej działalności zalicza się również produkcję sadowniczą, ogrodniczą, leśną, pszczelarską a nawet rybną. Obecnie w ramach wsparcia unijnego udzielane są dotacje osobom prowadzącym działalność rolną, co już znacznie poprawiło sytuację rolników jak też jakość wytwarzanych produktów, dostępność i możliwość wprowadzania ich na szerszy rynek.

Jest jednak szereg formalności, jakie ubiegający się o dotacje spełnić muszą, między innymi chodzi o ilość posiadanych gruntów rolnych. Ta powinna wynosić minimalnie 1 ha przeliczeniowy, wtedy to można starać się o unijne dofinansowanie. Jeśli jednak nie jest się posiadaczem wystarczającej ilości gruntów lub też jest ich zdecydowanie za mało, aby rozwinąć działalność na szeroką skalę wtedy w grę wchodzi zakup nieruchomości rolnych.

Oczywiście zawsze można skorzystać z możliwości dzierżawy gruntów, jednakże o wiele bardziej kuszącą jest perspektywa posiadania gruntów na własność tym bardziej, że pojawiają się oferty umożliwiające nabywającym spłatę zakupionych gruntów w ratach dogodnie oprocentowanych. Propozycja taka staje się możliwością posiadania gruntów w dogodnej lokalizacji, nawet przez tych, którzy aktualnie nie mają gotówki, aby dokonać płatności od ręki.

Tego rodzaju oferty przygotowuje Agencja Nieruchomości Rolnych, która obecnie organizuje przetargi na zakup ziemi w formie ograniczonej to jest ich przedmiotem są mniejsze działki, toteż dostępne dla większego grona zainteresowanych. Ceny gruntów rolnych uzależnione są od ich umiejscowienia w danym regionie kraju jak też, jakości. Wedle ANR w pierwszym kwartale roku 2012 cena za ha wynosiła 17 391 zł. Porównując ten sam okres z rokiem poprzednim jest to cena wyższa prawie o 15% jednakże końcówka 2011 roku przyniosła z kolei ceny o 6% wyższe.

Szacuje się, że ceny działek rolnych w obrocie prywatnym wedle sprzedaży z I kwartału 2012 roku, były najwyższe w województwie wielkopolskim natomiast najtańsze w lubelskim oraz dolnośląskim. Są one przedmiotem zainteresowania nie tylko rolników ale także przedsiębiorców, którzy upatrują zysku z ich sprzedaży, jednakże jako działek budowlanych po wcześniejszym przekwalifikowaniu gruntów.